QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG

ĐIỀU KIỆN ĐỔI HÀNG LỖI

1. sản phẩm không giống hình ảnh trên website hoặc không giống với nhân viên bán hàng tư vấn

2. hàng lỗi do sản xuất( vặn ống, lệch vạt...)

 

 

Hello worlds
Đóng